Acupunctuur en kruiden geneeswijze praktijk Zhong Long
Praktijk voor acupunctuur en kruiden geneeswijze Zhong Long

Veiligheid van ruwe kruiden

Over de veiligheid van ruwe kruiden is regelmatig het nodige te doen in de media. De berichtgeving is daarbij niet altijd even genuanceerd. Begrijpelijk, want de markt voor chinese kruiden is erg divers. Bij Zhong Long zijn we ons daar erg van bewust. Hieronder een overzicht van de maatregelen in het hele proces om die veiligheid te waarborgen:

Identificatie

Sommige kruiden zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, maar kunnen toch een erg verschillende werking hebben. Soms komt het zelfs voor dat het ene kruid giftig is en het andere niet. Probleem daarbij is ook vaak dat westerse "deskundigen" onbekend zijn met de chinese naamgeving, en dat daardoor onbedoelde verwisselingen optreden. Door een fout van een Belgische apotheker onstonden daardoor ernstige nierproblemen bij een aantal patienten. Het kruid dat dit veroorzaakte werd (terecht) in de ban gedaan.
Het kweken, verwerken en verkopen van (ruwe) chinese kruiden is een miljarden sector. De identificatie van kruiden wordt dan ook gedaan door experts van de leverancier en importeur. Voor moeilijk te identificeren kruiden wordt een extern lab ingeschakeld om de identiteit te bevestigen. Het testrapport zit dan ook bij de kruiden. Bij Zhong Long zelf maken we bij de verwerking gebruik van een 3-dubbele identificatie om verwisseling te voorkomen.

Verboden kruiden

Een aantal kruiden of bewerkingsvormen daarvan mogen in Nederland niet gebruikt worden. Bijvoorbeeld omdat het beschermde soorten zijn, of omdat middelen giftig zijn, of schadelijke bijwerkingen hebben. Afgezien van het gegeven dat dit soort middelen niet via de importeur te verkrijgen zijn, zullen we deze middelen bij Zhong Long nooit gebruiken. In de meeste gevallen bestaat er vervangend middel dat wel beschikbaar/ veilig is. Als u ruwe kruiden krijgt van Zhong Long krijgt u ook altijd een beschrijving welke kruiden het bevat. Hierbij worden de chinese namen gebruikt (in Pin Yin), maar deze zijn goed terug te vinden op internet.

Overgevoeligheids- allergische reactie

Van sommige kruiden is bekend dat ze incidenteel een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. Het gaat dan om een klein aantal patienten (soms zelfs 1) op een heel groot aantal patienten dat geen problemen met het kruid heeft. In feite kunnen overgevoeligheidsreacties voorkomen bij alles wat je eet (dus ook bij voeding of medicijnen). Het zal duidelijk zijn dat het niet mogelijk is om hier vooraf rekening mee te houden. Mocht u problemen hebben met het innemen van kruiden laat u dit dan zo snel mogelijk weten.

Toevoegingen aan kruiden en/of kruidenpreparaten

Een deel van de berichtgeving gaat over het toevoegen van westerse medicijnen als corticosteroiden of anti-biotica aan kruiden en kruiden preparaten (zoals zalven). Het spreekt voor zich dat dit niet ethisch is, en dat we bij Zhong Long nooit aan dat soort kwalijke praktijken zullen bijdragen. Gelukkig is dat ook de stellige overtuiging van de importeur.
Overigens zullen dit soort toevoegingen vooral voor bij kruidenpreparaten voorkomen. Ruwe kruiden zijn namelijk over het algemeen vrijwel onbewerkt. Daar komt bij dat ruwe kruiden vaak veel breder worden ingezet als kruidenreparaten, en dat een illegale toevoeging om die reden zinloos is.

Interactie met westerse medicijnen

Het is geen probleem om westerse medicijnen en chinese kruiden met elkaar te combineren. Een goede TCM therapeut is in staat om de interactie van de combinatie te overzien. We adviseren altijd om de arts te melden dat u chinese kruiden gebruikt, en staan vanzelfsprekend open voor overleg daarover. Soms komt het voor dat westerse medicijnen en chinese kruiden elkaar beinvloeden. Er is nog niet veel over bekend, maar er zijn een aantal databases die de kennis erover vastleggen. Mocht u het idee hebben dat dit het geval is, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Lever- en nierschade

In het verleden waren er geruchten dat chinese kruiden leverschade zouden veroorzaken. De Engelse TCM herbalist Mazin Al- Khafadji monitort zijn patienten met lever functie tests, en heeft in 10.000 casussen geen tekenen hiervan aan kunnen tonen.

Bij Zhong Long maken we gebruik van: